Orari i ligjëratave dhe ushtrimeve në Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi

06/11/2021

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI DIMËROR 2021/22 ‐ TIT

30/09/2020

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI DIMËROR 2020/21 ‐ TIT

08/02/2020

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI VEROR 2020 ‐ TIT

30/09/2019

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI DIMËROR 2019/20 ‐ TIT

22/02/2019

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI DIMËROR 2019/20 ‐ TIT

26/09/2018

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI DIMËROR 2018/19 ‐ TIT

29/01/2018

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI VEROR 2018 ‐ TIT

27/09/2017

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI DIMROR 2017/18 ‐ TIT

18/02/2017

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI VEROR 2017 ‐ TIT