Orari i provimeve në Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi