You are here:

Bachelor

– Dizajn Softueri / BSc (180 ECTS);

– Teknologji e Informimit dhe Telekomunikimit / BSc (180 ECTS);