You are here:

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Ukshin Hoti” – Prizren

Anëtarët nga shoqatat, bizneset ose institucionet tjera (me të drejtë vote):

 • Enis Qafëleshi (Makerspace), kryetar;
 • Majlinda Bahtijari (Komuna e Prizrenit), zëvëndës kryetare,
 • Drilon Kastrati (Kompania “Gjirafa”), anëtar;
 • Simon Floeth (Shef në Qendrën e Transformimit Digjital (ITP), Prizren), anëtar;
 • Alper Yildirim (Kompania “Telcomm”), anëtar;
 • Lamir Shkurti (Kompania “Telcomm”), anëtar;
 • Alketa Fazliu (Kompania “Asseco See”), anëtare;
 • Agim Morina (Kompania “Best Vision”), anëtar;
 • Syzana Kostanica (Instituti “INKOS”), anëtare;
 • Jakup Tahiraj (Instituti “INKOS”), anëtar;
 • Jeta Qollpani (jCoders RKS), anëtare;
 • Marigona Sylaj (jCoders RKS), anëtare;
 • Lulzim Guhelli (Ex-Cite), anëtar;
 • Diogjen Elshani (Kompania “Gjirafa”), anëtar;
 • Valon Ibrahimi (Student në FSHK), anëtar

Anëtarët e BKI-së pa të drejtë vote / ex – officio:

 • Dekani/ja i/e FSHK-së,
 • Prodekan i FSHK-së,
 • Ma. Sc. Arbnore Shehu, sekretare e FSHK-së

12/02/2020

Vendimi mbi themelimin e Bordit Këshillëdhënës Industrial në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike