You are here:

Komisioni i Studimeve

Komisioni i Studimeve në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike

  • Asoc. Dr. Naim Baftiu – Kryesues;
  • Asoc. Dr. Samedin Krrabaj – Anétar;
  • Asoc. Dr. Arsim Susuri – Anétar;
  • Asoc. Dr. Ercan Canhasi – Anétar;
  • Can. Arta Misini – Anëtare;
  • Rrezart Kallaba – Anëtar i Këshillit të FSHK-së nga radhët e studentëve