You are here:

Orari i provimeve në Dizajnimin e Softuerëve

10/01/2022

Orari i Provimeve për Afatin e Janarit 2022 (SD)

02/11/2021

Orari i Provimeve për Afatin e Shtatorit II 2021 (SD)

28/09/2021

Orari i Provimeve për Afatin e Shtatorit 2021 (SD)

26/05/2021

Orari i Provimeve për Afatin e Qershorit 2021 (SD)

14/01/2021

Orari i Provimeve për Afatin e Janarit 2021 (SD)

18/10/2020

Orari i Provimeve për Afatin e Shtatorit II 2020 (SD)

16/08/2020

Orari i Provimeve për Afatin e Shtatorit 2020 (SD)

11/06/2020

Orari i Provimeve për Afatin e Qershorit 2020 (SD)

29/05/2020

Orari i Provimeve për Afatin e Prillit 2020 (SD)

09/01/2020

Orari i Provimeve për Afatin e Janarit 2020 (SD)

25/10/2019

Orari i Provimeve për Afatin e Tetorit 2019 (SD)

15/08/2019

Orari i Provimeve për Afatin e Shtatorit 2019 (SD)

23/05/2019

Orari i Provimeve për Afatin e Qershorit 2019 (SD)