You are here:

Orari i ligjëratave dhe ushtrimeve në Dizajnimi i Softuerëve

06/11/2021

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI DIMËROR 2021/22 ‐ SD

30/09/2020

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI DIMËROR 2020/21 ‐ SD

08/02/2020

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI VEROR 2020 ‐ SD

30/09/2019<

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI DIMËROR 2019/20 ‐ SD

22/02/2019

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI VEROR 2019 ‐ SD

26/09/2018

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI DIMËROR 2018/19 ‐ SD

29/01/2018

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI VEROR 2018 ‐ SD

27/09/2017

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI DIMËROR 2017/18 ‐ SD

18/02/2017

ORARI I LIGJËRATAVE SEMESTRI VEROR 2017 ‐ SD