You are here:

Programet e studimit (Baçelor)

Në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike ofrohen këto programe të studimit në ciklin e parë të studimeve (baçelor):