You are here:

Bordi Këshilldhënës-Industrial i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike

Anëtarët nga shoqatat, bizneset ose institucionet tjera (me të drejtë vote):

 • Enis Qafëleshi – Makerspace;
 • Visar Haxhifazliu – GIZ/ITP;
 • Emin Krasniqi – Stree LLC;
 • Besfort Guri – FLOSSK & Ops-IN;
 • Anesa Topko – Cacttus Education;
 • Bellsid Bajrami – Selise Digital Platform;
 • Esen Kaymaci – Eris Agensi;
 • Luan Sopi – Qendra e Kompetencës Prizren;
 • Asdren Pervizaj – Student në FSHK;

Anëtarët pa të drejtë vote/Ex-officio:

 • Dekani i FSHK-së;
 • Prodekani i FSHK-së;
 • M. Sc. Arbnore Shehu – Sekretare e FSHK-së

12/02/2020

Vendimi mbi themelimin e Bordit Këshillëdhënës Industrial në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike