1

Takim me Ministren e Ekonomisë për projektin KREN

Takim me Ministren e Ekonomisë për projektin KREN

Me date e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike Hasani mori pjesë në takimin e ftuar nga Ministrja e Ekonomisë .

Me ftesë të Ministres së Ekonomisë me rastin e vizitës së nivelit të lartë drejtues të Bankës Botërore e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike Hasani e shoqëruar nga ër Beshiri morën pjesë në takimin i cili për qëllim kishte diskutimin e rezultateve të projektit KREN ku edhe Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren është përfitues.

Një delegacion i lartë në nivel të drejtorëve rajonal të Evropës Jug-Lindore nga Banka Botërore kanë parë drejtpërdrejtë sukseset e projektit KODE dhe posaçërisht projektin e KREN-it.

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren ka përfitime të shumta nga ky projekt si pajisja e kampusit universitar me Wireless konektim për të gjithë stafin dhe studentët, përdorimi i shërbimeve në Claude, Azure, Office, përdorimi i infrastrukturës së qendrës së të dhënave për hulumtime dhe ushtrime laboratorike, përdorimi i laboratorëve të KREN të lokalizuar në ITP-Prizren për trajnime dhe vizita studimore, etj.

Ky bashkëpunim do vazhdoj edhe në të ardhmen.