1

Stafi i programit në gjuhën turke në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike promovuan mundësitë për studime në Universitet, nëpër shkollat e Kosovës

Stafi i programit në gjuhën turke në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike promovuan mundësitë për studime në Universitet, nëpër shkollat e Kosovës:

SHMT “11 Marsi”
SHME “Ymer Prizreni”
SHMM“Luciano Motroni
Gjimnazi “Gjon Buzuku”
Gjimnazi “Ataturk Mamusha”
SHM “Sami Frasheri” – Prishtinë