1

Ligjerata online me 06.12.2021 ora 15:30 me temën “ Sfidat e përballjes me vendin e punës pas përfundimit të studimeve”

Ligjerata online me ora 15:30 me temën “ Sfidat e përballjes me vendin e punës pas përfundimit të studimeve”

Me qëllim që të orientohen studentët dhe të njoftohem më nga afër me sfidat që hasin kur aplikojnë për punë por edhe kur fillojnë punën menjëherë pas studimeve Fakulteti i Shkencave Kompjuterike po organizon ligjerat online me përfaqësues nga bizneset njëherit edhe anëtare e Bordit Këshillëdhënës Industrial nē këtë fakultet.

Më datë do të mbahet ligjërata online (me ZOOM) me temën “ Sfidat e përballjes me vendin e punës pas përfundimit të studimeve” nga Marigona Sylaj.

Linku i qasjes:  />pwd=a2NpTzhBT1J6NlV5RlQrSzJVMEZ0UT09