1

Ligjëruesi i ftuar nga Gjermania mbajti ligjëratën në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike

Në kuadër të bashkëpunimeve me kompanitë që janë pjesë e Bordit Këshillëdhënës Industrial në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, menaxhimet I fakultetit ka krijuar listën e temave për tu ofruar nga bizneset për studentët tone. Kjo formë e ligjërimit edhe nga ana e bizneseve kërkohet edhe nga AKA për të ofruar njohuri për studentët edhe nga pikëpamja e bizneseve. Sot më date u realizua njëra nga këto ligjërata. Marlon Grey (i punësuar në kompaninë EX-CITE) bëri një prezantim të shkëlqyer përpara studentëve dhe pjesëmarrësve të tjerë me temën “Metodologjitë Waterfall, Agile dhe  Scrum dhe aplikimi i tyre në Inxhinierin softuerike”. Në të ardhmen janë planifikuar edhe ligjërata të tjera në kuadër të bashkëpunimeve me bizneset
Stafi i programit në gjuhën turke në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike promovuan mundësitë për studime në Universitet, nëpër shkollat e Kosovës

Stafi i programit në gjuhën turke në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike promovuan mundësitë për studime në Universitet, nëpër shkollat e Kosovës:

SHMT “11 Marsi”
SHME “Ymer Prizreni”
SHMM“Luciano Motroni
Gjimnazi “Gjon Buzuku”
Gjimnazi “Ataturk Mamusha”
SHM “Sami Frasheri” – Prishtinë