1

Vizitë studimore e studentëve të UPZ në SEEU

Vizitë studimore e studentëve të UPZ në SEEU

Më datë studentët e Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren kryesisht të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike morën pjesë në vizitën studimore në Universitetin e Evropës Juglindore në Maqedoninë e Veriut. Vizita u organizua nga e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike . Zirije Hasani e cila u shoqërua nga mësimdhënësit tjerë të këtij fakulteti. Gjatë kësaj vizite studentët patën rastin nga afër të vizitojnë disa prej laboratorët me teknologjinë e fundit që përdoret për hulumtime në fushën e shkencave kompjuterike si: laboratori I dedikuar për realitetin virtual, dronë të ndryshëm, laborator për teknologjitë e së ardhmes etj. Ata patën rastin edhe vetë ti përdorin pajisjet e tilla. Me që këto dy Universitete kanë marrëveshje bashkëpunimi mes vete studentët në të ardhmen mund ti shfrytëzojnë këto laborator për hulumtimet e tyre.