1

jCoders dhe U. “Ukshin Hoti” organizojnë “Womens and girls in technology”

jCoders dhe U. "Ukshin Hoti" organizojnë “Womens and girls in technology”

Eventi “Womens and girls in technology”, qellim kryesor ka ndërgjegjësimin e rolit të grave dhe vajzave në teknologji dhe punë,

Gjate eventit do organizohen prezantime nga vajzat e jCoders dhe të Universitetit, të cilat do të demonstrojnë projektet dhe përvojat e tyre gjate punës në teknologji. Me pastaj do zhvillohen diskutime të hapura për rolin dhe ndikimin e teknologjisë në ditët e sotme, si dhe ndikimin dhe fuqinë e gruas në këtë lëmi.

Përveç diskutimeve dhe prezantimeve të shumta që do të zhvillohen, vajzat e pasionuara pas teknologjisë me ndihmën e trajnerëve të jCoders do të zhvillojnë lojën e tyre të pare të cilën më pastaj e prezantojnë para nënave dhe grave.

Veçanërisht sot ne duam të inkurajojmë të gjithë që vajzat të orientojnë punën e tyre në teknologji dhe të mundin stigmen diskriminuese ndaj punës së femrave në STEM.

Datë:

Vendi: Amfiteatri i Madh (Në Rektorat)

Koha: 13:00